Synintryck är ett enmansföretag som startade 1982.

Verksamheten är i första hand konstnärlig men en mängd olika uppdrag, genom åren, har hela tiden breddat kompetensen.

Detta innebär att, i stort sett, alla uppdrag inom det estetiska området, ter sig som möjliga uppdrag.