Staffan Westerlund

Medlem i KRO (Konstnärernas RiksOrganisation), Svenska Tecknare och Kulturarbetsförmedlingen

 

UTBILDNING

- Konstlinjen, Sunderby Folkhögskola 1972
- Konstpedagoglinjen, Sunderby Folkhögskola 1972-1973
- Dramatiska Institutet, AP- linjen 1974-1975
- Konstnärlig inom och utomhusutsmyckningskurs, Umeå 1981
- Lärarhögskolan i Malmö 1997-99

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

- Arjeplog, Tingshuset 1979
- Ulvöhamn 1980, 1981
- Ateje utställning, Härnösand 1981
- Cafe Mannaminne, Nordingrå 1986
- Härnösands konsthall 1986
- Galleri Näcken, Hudiksvall 1986
- Härnösands konsthall 1992
- Vetlanda Museum 1994
- Konstmässan Sundsvall 1996
- Galleri Lyktan, Sollefteå 1998
- Silvermuséet, Arjeplog 1998
- Galleri Wii, Källa, Öland 2001


SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR

- Ulvöhamn, 1975
- Örnsköldsvik, Rådhuset 1978, 1979, 1980
- Galleri Talgoxen, Sundsvall 1980
- Härnösands konsthall, 1983, 1987, 1989, 1990
- Cafe Mannaminne, Nordingrå, 1983
- Y-Salongen, Lanstinget jurybedömd 1986
- Kulturmagasinet, Sundsvall, jurybedömd 1987
- Luleå Nordkalottens Höstsalong 1991
- Viljandi Estland 1991
- Stockholm Galleri Art pretium 1989
- Arjeplogs Kommun 1992
- Sundsvalls kommuns konsförening 1993
- Galleri Grå, Nordingrå 1993, 1994, 1995
- Tartu Estland 1994
- KKV 20 år, Konsthallen Härnösand 2002
- "Granen" Galleriet Härnösands Konsthall 2002
- Kulturbrott, Öland 2003, 2004

OFFENTLIGA UPPDRAG

- Filmen ”titta efter först” en TRU-prod. 1976
- Produktion av vandringsutställningen om ”Vanföret” åt
Länsmuseet Murberget Härnösand, 1980
- Landstinget Västernorrland, vårdhem 3, Sundsvall 1981
- Hallstaberget, väggmålning, Sollefteå 1982
- Utställningen ”Då till Nu” Härnösands kommun 1984
- Landstinget Västernorrland ”Fritidståget” 1984
- Folkets Park, väggmålning, Härnösand 1988
- Container-måleri, Industriverket Härnösands kommun 1988
- Brunne skola, måleri och skulptur, Härnösands kommun 1987-1989
- Statens Vattenfallsverk 1989
- Landstinget Västernorrland, Relief 1992
- Arjeplog kommun, Tingsbacka 1992
- Industriverket Härnösand 1993
- Kramfors Kommun, Älvmuseet Sandslån 1993,94,95
- Landstinget Västernorrland, serigrafiupplaga 1994
- Härnösands kommun, serigrafiupplaga 1994
- Härnösands Kommun, Utsmyckning skulptur Brunnegården 1995
- Arjeplogs Kommun, Utsmyckning måleri skulptur å Hornavaskolan, gymnasium 1995
- MKN Serigrafiupplaga 1997
- Designuppdrag (lekpark), Svartviks industriminnen, Sundsvalls Museum 2004
- 5 målninga till kommunal (Härnösand) utställning 2004
- Skissuppdrag, skulptur, Landstinget Västernorrland 2005

UTBILDNINGAR, ANSTÄLLNINGAR OCH ARBETEN AV BETYDELSE

-72-73 Konstlinjen och konstpedagoglinjen Sunderby folkhögskola
-74 Pionjärarbete som konstpedagog i Boden kommun
-75 Dramatiska Institutet Allmän Produktion i ljud bild film video o teater
-75 Bokföring i egna företag
-78 Teckningslärarvikariat Katrinelundsgymnasiet Göteborg
-79 Länsmuseet Murberget Härnösand
-80 Filmens dramaturgi i Umeå
-81 Konstnärlig inom- och utomhusutsmyckning Umeå
-82 Eget media- och marknadsföringsföretag, Synintryck i Härnösand
-82 Ålsta Folkhögskolas konstlinje, ansvarig för foto, video- och media-undervisning
-82-86 Egna seminarier i affischkonst och lay-out
-84 Självutvecklande kurser:bland andra kurser i kommunikation och ledarskap
-86-87 Kassör i kollektiva konstnärsverkstan Härnösand
-90 Dataanimationskurs Mattonskolan
-90 Anordnare av kurs i personlig effektivetet och planering
-90 Kassör Konstnärscentrum Nord
-91 Multimediakurs XYZTEC Gävle
-91 Utsällningsproduktion i Sandslåmuseet, Kramfors.
-95 Medielärare Härnösand gymnasium

UPPDRAG
som jag har eller har haft (för att ge en konkret bild av hela min verksamhet)

BROSCHYRER

Aluminiuminstitutet
Svensk Arkivforskning
Vägverket
Ålsta Folkhögskola
Folkets Hus o Park
Jang, fritidsby, kommunal-4an

UTSTÄLLNINGAR, EXPO

För livets skull, NTF Västernorrland
Vanföret i Härnösand, Länsmuseet
Jubileumsutställning, Härnösand 400 år
Bok o Bibliotek i norr, Sv. mässan Göteborg
Västernorrland o Medelpad TUR-90 Sv. mässan Göteborg
Datastyrt modellandskap, Vattenfall Sundsvall
Sundsvall utsikternas stad, Sundsvalls kommun
Älvmuseet i Sandslån, Kramfors kommun
Medicin.91, Landstinget Väsrenorrland
Agenda 21, 98, Västernorrlands kommuner
Höga kusten bron 99, Landstinget Västernorrland
JSM-logotype (skidor) 2005

ÖVRIGT

Bokillustration
Affischer
Vykort
Fotografi
Reklamfilm
Video
Studiematerial
Färgsättning
Offentliga utsmyckningar
Datagrafik
Logotyper